i n s p i r a c e  •  o r i g i n a l i t a  •  j e d i n e č n o s t
Úvod
Informace našim zákazníkům

Informace našim zákazníkům

Děkujeme za vaši přízeň a předkládáme souhrn základních informací. Je to dlouhé, my víme, ale musí to holt být :-).

Sasoo se snaží být nejpřívětivější eshop s individuálním přístupem. Proto, když se na nás obrátíte s jakýmkoliv dotazem týkající se našeho sortimentu nebo související se Sasoo, vždy se jím budeme na 100 % zabývat a uděláme vše pro Vaší spokojenost! Můžete nás kontaktovat telefonicky, mailem nebo na chatu (myšleno na četu:-) ) Ať Vám to sluší.

Sasoo věrnostní Club

 • Nyní máte jedinečnou možnost být zapojeni do speciálních akcí, které jsou určeny jen pro členy a dozvídají se o nich pouze členové clubu. Většinou pomocí emailové komunikace.
 • Při nákupu nad 1200 Kč máte dopravu ZDARMA!
 • Pokud vyplníte registraci potřebnými údaji, budete dostávat dárky k narozeninám a svátku.
 • Ihned obdržíte členskou kartu s identifikačním číslem, které budete používat při každém nákupu, ale i při jakékoliv další komunikaci se společností Sasoo.
 • Za každou zaplacenou 1 Kč za zboží získáte 1bod na Váš speciálně vytvořený Sasoo účet. Za nasbírané body pak budete moci uplatňovat slevy a další bonusy.
 • 3000 bodů = jednorázová sleva 10 %,
 • 6000 bodů = jednorázová sleva 20 %,
 • 9000 bodů = jednorázová sleva 30 %.
 • slevy za body lze uplatnit na původní ceny a slevy nelze kombinovat s další akcí. Po uplatnění slevy za nasbírané body, se na clubovém kontě sníží počet bodů o výši rovnající se dané slevě.
 • Za registraci obdržíte uvítací 10% slevu na první nákup.

Obchodní podmínky

Registrací souhlasíte, aby společnost SASOO Czech s.r.o. IČO: 03602532, zapsaná v obchodním rejstříku C 234369 vedeném u Městského soudu v Praze, zpracovávala Vaše osobní údaje, které jste vyplnil/a v tomto formuláři, v souvislosti s Vaší účastí ve věrnostním programu Sasoo a dále za účelem nabízení výrobků a služeb. Tento souhlas je udělován i k šíření obchodních sdělení prostřednictvím elektronického kontaktu (např. e-mailem, formou SMS) v souladu se zákonem č.480/2004 Sb. Souhlas udělujete na dobu do jeho odvolání. Souhlas lze poté kdykoliv odvolat v přihlášení. Zpracování může být prováděno manuálně nebo automaticky, a to i prostřednictvím třetích osob. Potvrzujete, že jste informován/a o svých právech vyplívající ze zákona č.101/2000 Sb. Včetně toho, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že máte právo na jejich opravu a další práva vyplývající z §21 tohoto zákona.

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Předmět smlouvy
 3. Registrace kupujícího
 4. Objednávka zboží
 5. Místo plnění
 6. Cena a platba
 7. Dopravní podmínky a cena za dopravu
 8. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží
 9. Výměna zboží, odstoupení od kupní smlouvy
 10. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace
 11. Ochrana osobních údajů
 12. Závěrečné ustanovení

1. Všeobecná ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu www.sasoo.cz je obchodní společnost SASOO Czech s.r.o., IČO: 036 02 532, zapsaná v obchodním rejstříku C 234369 vedeném u Městského soudu v Praze, se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, Nové Město, email: asistentka@sasoo.cz. (dále jen #prodávající#). Adresa centrálního skladu a korespondenční: Lhotka 112, 560 02 Česká Třebová.

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu www.sasoo.cz (dále jen kupující).

Vztahy a vzájemná práva, povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky potvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné a zavazuje se jimi řídit.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25. května 2018. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

2. Předmět smlouvy

Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.sasoo.cz.

Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu www.sasoo.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit. Po dohodě s kupujícím se objednávka změní nebo se stane objednávkou stornovanou.

Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně kupujícímu.

Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu www.sasoo.cz, jeho popis a ostatní uvedené informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží.

3. Registrace kupujícího

Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu www.sasoo.cz svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.

Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek www.sasoo.cz. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu www.sasoo.cz, a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat. Po vyplnění a potvrzení všech registračních údajů bude kupujícímu bez zbytečného odkladu odeslána emailová zpráva obsahující vyplněné údaje spolu s přihlašovacím jménem a heslem.

Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek.

Kupující má právo svou registraci kdykoli zrušit, a to opět prostřednictvím webových stránek internetového obchodu www.sasoo.cz nebo elektronicky e-mailovou poštou na adresu eshop@sasoo.cz.

4. Objednávka zboží

Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové případně i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.

Kupující učiní objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím webových stránek internetového obchodu www.sasoo.cz, jako nepřihlášený zákazník,
 • po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako registrovaný zákazník.

Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nejpozději však do 2 pracovních dnů od jejího obdržení. Nebude-li objednávka potvrzena prodávajícím v uvedené lhůtě, vzniká kupujícímu právo svou objednávku stornovat. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky kupujícímu nedošlo bez zavinění prodávajícího.

5. Místo plnění

Místem plnění závazku prodávajícího je sklad prodávajícího na adrese centrálního skladu prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní společnosti k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.

Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí při osobním odběru nebo jeho předáním prvnímu dopravci.

6. Cena a platba

Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www.sasoo.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH.

K ceně zboží bude prodávajícím připočítána případná částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek článku 6. těchto obchodních podmínek.

Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:

 • dobírkou (hotovostní platby přepravním firmám PPL s.r.o. nebo České poště s.p. nebo Zásilkovna s.r.o.),
 • platbou při osobním odběru v obchodě Sasoo www.sasoo.cz/nase-prodejny.htm,
 • platbou předem na bankovní účet,
 • zaplatit lze také odloženou platbou, tato platební metoda umožňuje odložit si úhradu nákupu a následně buď uhradit, nebo rozložit platbu do splátek. Tento typ platby si můžete vybrat po dokončení objednávky a přesměrování na platební bránu.

Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu www.sasoo.cz označeny jako #akční#, pak jsou tyto ceny platné do vyprodání zásob nebo do aktualizace nabídky.

Prodávající nepožaduje zpravidla zálohu na kupní cenu zboží nebo obdobnou platbu. V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000 Kč) tak může učinit. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

7. Dopravní podmínky a cena za dopravu

Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení v rámci České republiky:

 • dopravní firmou Packeta Home, balík – poštovné a balné při platbě předem 89Kč (včetně DPH). Pokud objednávka přesáhne hranici 1200 Kč, je doručena ZCELA ZDARMA na náklady firmy SASOO Czech s.r.o.,
 • firmou Česká pošta službou Obchodní balík – poštovné a balné 139 Kč (včetně DPH) nebo poštovné a balné při platbě předem 99 Kč (včetně DPH). Pokud objednávka přesáhne hranici 1200 Kč, je doručena ZCELA ZDARMA na náklady firmy SASOO Czech s.r.o.,
 • firmou Zásilkovna s.r.o. – poštovné a balné ři platbě na dobírku 89 Kč (včetně DPH) nebo poštovné a balné při platbě předem 69 Kč (včetně DPH). Pokud objednávka přesáhne hranici 1200 Kč, je doručena ZCELA ZDARMA na náklady firmy SASOO Czech s.r.o., zboží dodáváme i na Slovensko. Cena poštovného je 179 Kč GLS-SK nebo 99 Kč do Zásilkovna. Pokud objednávka přesáhne hranici 2000 Kč, je doručena ZCELA ZDARMA na náklady firmy SASOO Czech s.r.o., objednané zboží zasíláme na dobírku. To znamená, že platíte až při převzetí zásilky v Eurech. Částka je přepočtena podle aktuálního kurzu.
 • Osobním odběrem zboží - bez poplatku. Osobní odběr je možný na výdejně Sasoo http://www.sasoo.cz/nase-prodejny.htm .

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu.

Pokud si zákazník jednou nepřevezme už odeslaný balík, další objednávky budou realizovány jen způsobem zaplacení předem na účet. Nepřevzetím balíku vzniká společnosti SASOO Czech s.r.o. škoda v řádu 190 Kč. (to je poštovné, které se musí vždy zaplatit, i když si zákazník nepřevezme balík a balné).

8. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.

Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

9. Výměna zboží, odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má možnost zakoupené zboží, které z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, do 60 dnů od jeho prodeje vyměnit za zboží jiné. Při výměně je nutné zboží předložit nepoužité, s neodstraněnými etiketami. Zboží je možné vybrat ve stejné nebo vyšší hodnotě. Výměnu zboží lze zaslat na centrální sklad (SASOO Czech s.r.o., Lhotka 112, 560 02 Česká Třebová).

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.sasoo.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 30 dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.

V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 2 tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství) v původním neporušeném obalu jako obchodní balík nebo osobně na adresu centrálního skladu prodávajícího. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu centrálního skladu (SASOO Czech s.r.o., Lhotka 112, 560 02 Česká Třebová). V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a číslo peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího. Složenkou peníze nevracíme.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme od dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít.

Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a to v plné výši.

10. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace

Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které zboží mělo v době jeho předání, je kupující povinen reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy je sám zjistí nebo mohl zjistit, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží na jakoukoliv prodejnu/výdejnu Sasoo nebo centrální sklad SASOO Czech s.r.o., Lhotka 112, 560 02 Česká Třebová. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZBOŽÍ NEPOSÍLAT NA JINOU ADRESU.

Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky, povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo elektronickou poštou na asistentka@sasoo.cz prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu www.sasoo.cz, a to v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.

Reklamaci vad zboží je kupující povinen uplatnit na adrese centrálním skladu SASOO Czech s.r.o., Lhotka 112, 560 02 Česká Třebová.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZBOŽÍ NEPOSÍLAT NA JINOU ADRESU

Reklamace by měla být uplatněna bez odkladu, ihned po zjištění závady. Zboží k reklamaci je z hygienických důvodů přijímáno pouze vyprané, umožňuje-li to druh zboží, a zbavené všech nečistot. Poštovné si hradí každý na svoje náklady.

Záruka se vztahuje na vady vzniklé v průběhu záruční doby prokazatelnou vadou materiálu, případně chybou výroby. Reklamaci prodejce doloží písemným dokladem, kde je přesně popsán důvod reklamace. V případě výměny zboží za nové, začíná běžet záruční doba znovu ode dne převzetí nového zboží.

Prodávající vydá kupujícímu písemné (je možno i elektronicky formou emailu) potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Za neoprávněnou bude považována reklamace v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování, běžným opotřebením nebo poškozením (záruku nelze zaměňovat s životností výrobku, která úměrně klesá s jeho každodenním nošením či užíváním), nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom. Záruka se dále nevztahuje na vady, které jsou na zboží vyznačeny, a byla na ně při prodeji již poskytnuta sleva. Prodávající obecně nemůže odpovídat za nevhodnost výběru zboží ze strany kupujícího, kupující nese proto riziko toho, že zboží vybral nevhodně.

Zákon na ochranu spotřebitele stanoví pro vyřešení reklamace 30 dnů. Lhůta počíná běžet následující den po uplatnění reklamace a končí dnem třicátým.

11. Ochrana osobních údajů

Prodávající tímto prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů (registrační oznámení č. 00060466) a že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem: a.Plnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. b. Nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu.

Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Zpracování může být prováděno manuálně nebo automaticky, a to i prostřednictvím třetích osob.

Kupující má právo kdykoliv písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

12. Závěrečné ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.

V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání webového rozhraní používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky nebo při jejím podání a vyřizování budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se může Kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem).

Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností (ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku).

Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen #Google#). Služba Google Analytics používá souborů #cookies#, které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Toto ustanovení se vztahuje na platby v hotovosti na výdejnách.

GDPR

Zpracování a ochrana osobních údajů SASOO Czech s.r.o.

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce

Jsme společnost SASOO Czech s.r.o., se sídlem v Praze, Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, Nové Město, Česká republika IČ: 03602532, DIČ CZ 03602532.

Provozujeme webové stránky www.sasoo.cz. Vůči vašim osobním údajům jsme v pozici správce: určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontakt

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@sasoo.cz nebo tel. čísle: +420 602 657 639

Prohlašujeme

Prohlašujeme,  že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů. Také vám umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy: vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do online kurzu, dodání knihy či jiného zboží.
 • Vedení účetnictví: jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing: Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 roku od udělení.

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Přímý marketing skrz FB messenger

Pokud kontaktujete naši FB stránku skrze Messenger, požádáme vás o souhlas se zasíláním zpráv s tématikou reklam na Facebooku, marketingu a online podnikání. Pouze na základě uděleného souhlasu vám budeme zasílat tyto zprávy po dobu maximálně 5 let od udělení souhlasu. Od zasílání zpráv se můžete kdykoliv odhlásit, stačí, pokud na jakoukoliv zprávu odepíšete slovo #stop# a další zprávy vám na Messenger od nás chodit již nebudou.

Předávání osobních údajů 3. stranám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

 • Asymbo s.r.o.
 • Ecomail.CZ s.r.o.
 • Facebook - FB pixel
 • Google - Google Analytics
 • Seznam.cz  - Sklik
 • Balíkoboot s.r.o.
 • Eshopino s.r.o.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání dat mimo EU

Veškeré zpracování osobních údajů provádíme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@sasoo.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut). Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete protřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů

 Náš katalog

Pro koho si chcete koupit něco hezkého?

pro něho pro ni

Novinky a akce

právě dorazilo výprodej denim poslední kusy vše -50%

Inspirace pro Vás

Načítám...
New

Načítám...
Načítám...
%

Šaty dámské SITI

1 399 Kč / 699 Kč (-50%)
Načítám...
Načítám...
New

Načítám...
%

Plavky dámské spodní díl WOIT

399 Kč / 159 Kč (-60%)
Načítám...
Načítám...
Načítám...
New

%

Košile dámská FITUU

799 Kč / 399 Kč (-50%)
Načítám...
Načítám...
%

Sako dámské KAROL

999 Kč / 399 Kč (-60%)
Načítám...
Načítám...
Načítám...
%

Kraťasy dámské jeans LYOR

799 Kč / 299 Kč (-63%)
Načítám...
Načíst další

Sasoo.cz

Nahoru
Používáme cookies, abychom vám zajistili plynulé fungování naší stránky (více informací).
Rozumím